แห่ส่องเลขหางประทัด พิธีโบราณบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่ เพื่อเป็นสิริมงคลที่อนุรักษ์สืบทอดกันมานาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ศาลหลักเมืองแพร่ ถนนคุ้ม้ดิม ต.ในเวียง อ.เมืองแะรรตรงข้ามกับจวนผวจ.แพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ โดยประกอบพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระสยามเทวาธิราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองแพร่ จุดเทียนเครื่องบวงสรวง พราหมณ์กล่าวชุมนุมเทวดา จากนั้นได้ผูกผ้าสี ติดแผ่นทองบนเสาหลักเมืองแพร่ และร่วมกันโปรยดอกไม้ ปักธูปเครื่องบวงสรวงเซ่นไหว้

หลังประกอบพิธีบรรดาชาวแพร่ที่ไปร่วมประกอบพิธีได้แห่ส่องเลขหางประทัดและมีร่างทรง จำนวน 29ร่างทรงได้เดินทางมาร่วมรำถวายชาวบ้านต่างก็สอดส่ายหางตาหาเลขเด็ดกัน

สำหรับศาลหลักเมืองแพร่ แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า สะดือเมือง ตั้งอยู่บนถนนคุ้มเดิม เยื้องจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีหลักเมืองเดิมเป็นรูปใบเสมา เรียกกันว่า ศิลาจารึกศาลหลักเมืองแพร่ ถูกนำมาไว้ใจกลางเมือง ซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้งของศาลเล็กๆ ที่ชาวบ้านเรียกว่า สะดือ เดิมมีสภาพเป็นพื้นที่ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ เป็นที่ตั้งของศาลเล็กๆ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ตูบผี ต่อมาพื้นที่ได้ถูกถางตัดต้นไม้ใหญ่ออก และนำเอาหลักศิลาจารึกหลักหนึ่งที่พบในวัดร้างศรีบุญเริง (ปล.) บริเวณเรือนจำจังหวัดแพร่มาไว้ แล้วยึดถือเป็นหลักเมืองแพร่

ต่อมาในปี 2535 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้สร้างศาลหลักเมืองขึ้น จังหวัดแพร่จึงได้จัดสร้างศาลหลักเมืองเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศิลปะแบบล้านนา ลงรักปิดทองประกอบด้วยเสาไม้สักขนาดใหญ่ในผนังปูนอย่างกลมกลืนทั้งสี่มุม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จแทนพระองค์ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536 สร้างโดยหลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามแบบของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดแพร่ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จแทนพระองค์ฯ ทรงเปิดศาลหลักเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2537 มีการบูรณะปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพที่สวยงามอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์รวมใจของคนจังหวัดแพร่ และมีพิธีบวงสรวง สืบชะตาเมืองแพร่ ณ ศาลหลักเมืองแพร่แห่งนี้เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันศาลหลักเมืองแพร่ตั้งอยู่เยื้องๆกับคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ติดกับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย สมฤทธิ์ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *