รวม 9 เมนู ‘ทิม พิธา’ ที่ได้ชิมจาก 9 ชนเผ่าพื้นเมือง หลังลงพื้นที่ขอบคุณประชาชน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ได้ออกมารับหนังสือ
จากกลุ่มสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 40 ชนเผ่า จาก 5 ภูมิภาค และภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายหลัง
จากหารทอและรับฟังปัญหาเสร็จสิ้น โดยตัวแทนกลุ่มได้อ่านแถลงการณ์แสดงความยินดี และประกาศเจตนารมย์ ต่อพรรคก้าวไกล มีเนื้อหา ระบุว่า

ขอแสดงความยินดีต่อพรรคก้าวไกลที่มีเจตนารมน์ความเป็นประชาธิปไตย ลดความเหลื่อมล้ำ และมั่งหวังสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและสงบสุข
และวันนี้ทางกลุ่มได้เห็นถึงความพนายามของกลุ่มอำนาจเก่าและฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ใช้อำนาจเผด็จการฉุดรั้งประเทศให้ถอยหลัง ไม่เคารพฉันทามติของประชาชน

ไม่กระทำตนให้ถูกต้องตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลจึงขอเป็นกำลังใจให้ นายพิธา และพรรคก้าวไกล
ให้ต่อสู้กับความอยุติธรรมหลังจากนี้ และทางสภาฯ ได้จัดทำกระดุม 5 เม็ด เพื่อเสนอเป็นแนวทางให้กับพรรคในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้มั่นใจว่านายพิธา
และพรรคก้าวไกล จะขับเคลื่อนชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิ อัตลักษณ์ตัวตนที่มีมาหลายทศวรรษ และเชื่อมั่นว่า หลังจากนี้จะเป็นหมุดหมายแรกแห่งการชำระประวัติศาสตร์

ของการกดขี่ชนเผ่าพื้นเมืองภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตย เพื่อคืนสิทธิ คืนศักดิ์ศรี และยอมรับตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองในฐานะพลเมืองที่เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทย
เช่นเดียวกับประชาชนทุกคน เราจะไม่เป็นภาระให้พรรคก้าวไกลแต่จะเป็นหุ้นส่วนการแก้ไขปัญหา จากนั้นนายพิธา ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นอาหาร 9
อย่างจาก 9 ชนเผ่า เพื่อต้อนรับพรรคก้าวไกล โดย นายพิธา เริ่มต้นรับประทาน ป่าปา เป็นขนมท้องถิ่น ซึ่งนายพิธา เรียกว่า ‘แพนเค้กลีซู’ และได้ชิมให้ดู พร้อมแบ่ง

ให้กับสื่อมวลชนได้ลองชิมด้วย และได้ลองชิม เหล้าข้าวโพด ก่อนจะรับประทานอาหาร ซึ่งนายพิธา ทานทั้งข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวเหนียว อย่างเอร็ดอร่อย
และทานทุกอย่างที่ชาวบ้านแนะนำและนำมาให้ จากนั้นก็มาดื่มกาแฟดริฟ นายพิธา ขอ 2 แก้ว และชมว่าอร่อย แล้วมาแวะทานขนม ป่าปาอีก 1 ชิ้น ก่อนจะ

ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ และเดินทางต่อไปยังตลาดหางดง สำหรับเมนูอาหาร มีทั้ง ต้นไห่ว่านค้าวคาวดำ จากชนเผ่าลีซู ไก่สมุนไพร จากชนเผ่าคะฉิ่น
ต้มไก่สมุนไพร จากม้ง ลาบไก่ จากม้ง โต๊ะสะเบือก ชนเผ่าละเวือะ ต่าพอเพาะ จากชนเผ่ากะเหรี่ยง ส่าจ้อย จากชนเผ่าลาหู่ ยำผักสมุนไพร จากเผ่าอาข่า อีกด้วย

IlCr7u.jpg
IlC8gZ.md.jpg
IlCH2I.md.jpg
IlCVFP.md.jpg
IlCple.md.jpg
IlCvGl.md.jpg
IlCJfk.md.jpg
IlCLqv.md.jpg
IlCeHE.md.jpg
IlCySN.md.jpg
IlCFgV.md.jpg
IlCICQ.md.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *